Har du vært uheldig  med ditt utleieforhold?

Ved endt utleieforhold er det mange som får seg en ubehagelig overraskelse. Ved tilbakelevering kan ofte utleieobjektet fremstå i dårligere forfatning en man hadde forventet av uttrykket "naturlig slitasje". Vi hjelper deg å taksere skader og unormal slitasje.


© 2019 bygningsskader.no | All Rights Reserved